empiryczno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obowiązujące w świecie nauki prawo selekcji idei sprawiało, że w walce o byt zwyciężały twierdzenia najbardziej przystosowane, łączące wysoką zawartość informacyjną z podatnością na sprawdzenie obserwacyjne i z ekonomią sformułowań. Praktykowane na wyspach brytyjskich połączenie empiryczno-praktycznego stylu uprawiania nauki okazało się znacznie bardziej produktywne niż charakterystyczne dla myśli germańskiej zamiłowanie do spekulacji. Poetów i wizjonerów było w nadmiarze, dla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Życiński, Józef 1983. Język i metoda, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.