empiryczno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nierealna. Niemniej właśnie zadaniem tego typu rozważań jest ukazywanie takich idealnych zachowań, które ze względu na realizowanie moralnych wartości mogą stać się przedmiotem ludzkiego wyboru. Ten podwójny charakter empiryczno-normatywny rozważań poniższych jest w omawianej dziedzinie całkowicie uzasadniony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.