empiryczno-intuicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ka z analizy, na której miała się opierać”. Imponujące wrażenie robi krytyka Dolana i jego sugestia, że poprzez swoją argumentację zakwestionował, przynajmniej częściowo, znane zastrzeżenia Quine’a wobec rozróżnienia na sądy analityczne i syntetyczne. Tymczasem odnoszę wrażenie, iż argumentacja Dolana wydaje się dodatkowo umacniać „empiryczno-opisowe” lub „empiryczno-intuicyjne” elementy w modelu Quine’a. Ten ostatni ciągle jeszcze lepiej niż inne modele logiczne tłumaczy niezdeterminowanie przekładów „nieobserwacyjnych zadań okazjonalnych” oraz rzeczywiste prawidłowości zaobserwowane w ukrytych analitycznych hipotezach osób dwujęzycznych. Krótko mówiąc, polemika Dolana jedynie uwypukla dokładnie te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.