emocjonalno-kolokwialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyrażenia ekspresywne typu npoKJiem da óuóom (mac.) — niech mnie diabli porwą (poi.) — pierwsze użyte w tekście macedońskiej powieści roneMama soda, drugie (z wariantami) w jej polskim przekładzie1 — zaliczane są do grupy powiedzeń, utartych zwrotów, kolokwializmów, wyrazów pospolitych, ekspresywnych frazeologizmów potocznych itp. i należą do słownictwa emocjonalno-kolokwialnego, ważnego rejestru języka potocznego (Lubaś 1986, Bartmiński 1991). Zarówno pierwsze, jak i drugie mieszczą się w kategorii semantycznej przekleństw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żeberek, Teresa, Borucki, Tadeusz (red.) 1998. Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, Kraków : Wyd. Nauk. WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.