embriolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wielki wpływ wywarła na niego znajomość z członkiem Akademii K. E. v. Baerem, sławnym embriologiem, który wprowadził go do kółka akademików petersburskich przeważnie niemieckiego pochodzenia, skąd C. wyniósł podnietę 1 entuzjazm dla badań naukowych. Zaintereso...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.