emblematycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jako ojca wszystkich ludzi. Szczególną rolę odgrywa utrwalona na piśmie i w pomnikach sztuki historia narodu i państwa. Kultura i sztuka są również traktowane jako ważne składniki tożsamości narodowej, traktuje się je jednak raczej emblematycznie. Idealizuje się własną przeszłość, wykazuje "chwałę oręża polskiego" i przewagi własnego narodu nad innymi. W romantycznym wariancie idei ojczyzny narodowej i patriotyzmu, jaki skodyfikował Karol Libelt, łączy się w całość ziemię, lud, państwo, a jednocześnie akcentuje rolę "ojczyzny duchowej": Ojczyzna - pisał Libelt - jest to najprzód ta ziemia, na której mieszkamy, z całą rozmaitością okolic, rozlicznością płodów, z całym osobnym typem, charakterem kraju tego; [...] po wtóre jest to jeden lud, jeden ród, jedno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy (red.) 1993а. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Praca zbiorowa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.