embargowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) e. 	została zainicjowana przez USA i stała się narzędziem dyskryminacyjnej polityki handlowej stosowanej też przez inne kraje kapitalistyczne wobec krajów socjalistycznych. E. dotyczy gł. zakazu eksportu tzw. towarów strategicznych. Pierwsza lista embargowa sporządzona 1950 obejmowała 280 grup towarów. Zakres towarów objętych tą listą był bardzo szeroki, np. e. dotyczyło obok reaktorów atomowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łopatka, Adam (red.) 1970. Słownik wiedzy obywatelskiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.