emanowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rozumieniu bowiem Diltheya struktura psychiczna nie jest schematem statycznym, lecz układem dynamicznym naszych funkcji psychicznych (przedstawienie, uczucie, objawy woli), których współdziałanie ma charakter systemu sił i działań, promieniującego z naszej psychiki. Cała nasza twórczość jest właśnie emanowaniem tej nagromadzonej w naszej psychice energii, a jej twory są niejako jej zbiornikami, które oddziaływają na widza czy słuchacza. Bliżej rozwinąłem te poglądy w swojej pracy pt. Literatura, Poezja, Życie (Warszawa 1936,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.