elment

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W świetle przedstawionych wyżej charakterystyk ,poszczególnych składów somatycznych właściwych różnym zespołom sportowym możemy wnioskować, że szczególnie usprawniony fizycznie jest typ V, a bodaj za najmniej sprawny możemy uznać typ A. Pierwszy z wymienionych elmentów jest reprezentowany liczniej w zespołach zawodników uprawiających dyscypliny sportowe o przewadze elementów siłowych. Zastanawia stosunkowo duża liczebność elementu I w konkurencjach biegowych i skokach lekkoatletycznych; w odniesieniu do pierwszych wymaga wyjaśnienia specjalnymi badaniami kwestia roli, jaką w tym względzie spełniają proporcje ciała właściwe dla tego typu, a jaką jego predyspozycja do wysiłków wytrzymałościowych. Nie jest także...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Zbigniew 1979. Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, wyd. 2 przerob. i uzup., Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.