elementaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Weimarze. Ok. 1922 związał się z ruchem dadaistycznym i wydawał pismo „Mecano”, zaś po 1923 dążył do przekształcenia reguł neoplastycyzmu w kierunku bardziej swobodnego i dynamicznego traktowania formy (Protokompozycja z dysonansem). Teorię swą ogłosił 1925 w manifeście elementaryzmu. Najwybitniejszym jego dziełem zrealizowanym przy współudziale H. Arpa i S.Taeuber-Arp były dekoracje wnętrz restauracji „Aubette” w Strasburgu (1927, zniszczona), w których połączył organicznie architekturę z malarstwem. Do jego gł. prac teoretycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.