elektroretinogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ■tsek Zapis przebiegu prądów czynnościowych w czasie: a) elektroneurogram nerwu udo wo-golen ¡owego u ssaka (sumaryczny potencjał szczytowy wywołany pojedynczym podrażnieniem elektrycznym nerwu); b) elektroretinogram jaszczurki (A włączenie światła, B zgaszenie światła); c) elektrokardiografu człowieka (P skurcz przedsionków, QRS skurcz komór, T rozkurcz komór); d) elektron!¡ogram mięśnia trójgłowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.