elastomerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SPRĘŻYN1CA, łącznik sprężysty wykonany z materiału, którego własności zapewniają jego znaczne odkształcenia pod działaniem stosunkowo nieznacznych obciążeń; takimi materiałami są np. —*• elastomery i sprężone powietrze; najczęściej stosowanymi s. elastomerowymi są łączniki —> gumowe; s. powietrzne są nazywane inaczej łącznikami powietrznymi; ze względu na największe naprężenia występujące w materiale rozróżnia się s. rozciągane, ściskane, zginane, ścinane i skręcane; s. stosuje się w różnego rodzaju połączeniach sprężystych: kompensacyjnych, amortyzacyjnych, izolacyjnych i tłumiących drgania (—> sprężyna)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.