ekumenistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) P. S. A propos zielonoświątkowców, o których tu była mowa, zapewniam zasłużoną ekumenistkę i etranżerystkę Annę Morawską, że chrześcijan tych naprawdę nie ma powodu nazywać „pentekotystami”, jak to uczyniła w 156 nrze „Znaku”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.