ekstatyczno-spazmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) od Krzyża i św. Teresy, by zasugerować konieczność porzucenia filozofii, gdyż staje ona bezradna wobec tajemnicy rzeczy. Cóż więc wypada czynić? Być może, jedyną pociechą będzie doświadczenie ekstatyczno-spazmatyczne spełniające się w Erosie, nie pozbawione zresztą dążności do gwałtu, walki, przemocy. Zwycięstwo jest zatem możliwe. Leży w naszych rękach. Żadna transcendencja nie jest tutaj potrzebna ani konieczna, tym bardziej, że egzystencja człowieka nie domaga się tego rodzaju emocji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sochoń, Jan 2000. Bóg i język, Warszawa : UKSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.