ekscerpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niejeden błąd średniowiecznego kopisty; nie zawsze to jest możliwe. Pisząc kartki, a później drukując Słownik, oddaje się wiernie ortografię ówczesną, nie uporządkowaną, w której te same wyrazy w tym samym tekście, nierzadko w tym samym zdaniu bywały pisane różnie, musi się więc zwracać uwagę niemal na każdą literę. Podobne do tej ekscerpcyjnej pracy są później przy druku korekty. Są 4 korekty, w tym 2 literowe, tzn. sprawdza się druk ze średniowiecznym tekstem litera po literze. O takim sprawdzaniu Jan Łoś pisał: „Przy robocie słownikowej zdarzały się długie okresy, w których pracowałem sam jeden i wtedy musiałbym być kontrolerem samego siebie. Gdyby mi zaś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.