ekscentrum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W koncepcji Diltheya człowiek jako stały pierwiastek pośród określających go historycznych czynników przestaje istnieć. Dlatego właśnie pojęcie człowieka staje się problemem hermeneutycznym. Gdy relatywizm historyczny staje się radykalny i ujmuje człowieka jako „ekscentrum”, załamuje się wizja człowieka „rozumnego”, charakterystyczna dla całej historii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plessner, Helmuth 1988. Pytanie o conditio humana. Wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.