eksakcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Eksakcja, por. łac. exactio, ‘podatek, a także przymusowe ściąganie podatków’: aby te tylko eksakcje, które są publiczne [...] płacili Inwpuc 54, czynszu [...] dać będzie powinien od roku do roku fl. 22 oprócz inszych eksakcjów tak Rzeczypospolitej jako zamkowej zwierzchności, które mu paść mogą Inwpuc 181...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łapicz, Czesław (red.) 1994. Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych [...], Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.