eks-jakobin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Utrzymała się jednakże zwarta grupa „republikanów” warszawskich, do której przyłączali się powracający z emigracji literaci eks-jakobini, jak Kalasanty Szaniawski i Franciszek Dmochowski. Włączyli się oni do prac Towarzystwa Przyjaciół Nauk i utrzymywali także ciche kontakty z Paryżem, licząc na odnowienie się wojny europejskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kieniewicz, Stefan 1968. Historia Polski 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.