eks-centryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Testamentu. Czyż nie możemy tym usilniej oczekiwać Królestwa Bożego, skoro już jest ono wśród nas? Podobny zarzut można też postawić antropologii Moltmanna. Człowiek jest tu określony jako istota wyłącznie eks-centryczna; ale czyż aby oddać sprawiedliwość człowieczeństwu, nie musimy uznać, że ta „eks-centryczność” jest zakorzeniona w jakimś byciu sobą, a więc w subsystencji?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.