eks-bojowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bohaterami tego opowiadania są eks-bojowcy Polskiej Partji Socjalistycznej, którzy, uszedłszy grożącej im śmierci, znaleźli się na wychodztwie, bez środków materjalnych, w atmosferze wzajemnych podejrzeń, swarów i niesnasek. Są to już produkty rozkładu porewolucyjnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1928. Portrety. Serja II, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.