ekoterroryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) substancji', ekomaluch ‘fiat 126 p. nie wytwarzający szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji', ekomyślenie 'postawa wyrażająca się dbałością o ochronę środowiska naturalnego’, ekoszpieg ‘osoba szukająca zakładów przemysłowych wytwarzających substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i zwalczająca te zakłady’, ekościereczka ‘ścierka wyprodukowana bez użycia tworzyw sztucznych’, ekoterroryzm (z dezaprobatą) ‘zjawisko polegające na utrudnianiu działalności przedsiębiorstwom wytwarzającym szkodliwe dla środowiska naturalnego substancje’, ekowojownik ‘osoba uczestnicząca w zorganizowanych protestach przeciwko zanieczyszczaniu środowiska naturalnego’ [por. też eko- 3] 33. eko- 3 przedrostek dodawany do rzeczowników wskazujący ma związek desygnatów, do których odnoszą, z korzystnym wpływem na zdrowie człowieka, np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.