ekonomizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprzęguięcie mas chłopskich i robotniczych ze sztuką, z literaturą, tak, by ona tworzyła sferę naturalną ich życia, — ten postulat, wynikający z założeń o sztuce uspołecznionej, doznaje jednak załamania. W wypowiedziach pisarzy polskich w tej sprawie znać jeszcze niezdecydowanie; zbyt silnie pociąga ich jeszcze ekonomizm i socjologizm zagadnienia, zbyt mocno znajdują się pod sugestią doktryn społecznych, które mają to do siebie, że pragną oblicze świata i życia uczynić jedynie odblaskiem jednej idei. Wyłamywanie się tedy z pod władzy tych doktryn, a przecie nie powrót do aspołecznego egzotyzrnu sztuki, — to krok naprzód ku prawdziwemu uspołecznieniu literatury...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.