egzocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inny egzocentryzm reprezentują wyrazy dziewięćdziesiąt, trzysta, pięćset itp. Idę tu za sugestią Klemensiewicza, który1 uważa zestawienia liczebnikowe za egzocentryczne, ponieważ ich znaczenie nie jest związane z poszczególnymi członami zestawienia, lecz z całością «łącznie ujętą przez świadomość». Jeśli egzocentryczne są...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.