dziennikarz-ekonomista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pozostali tam już tylko Kazimierz Gałczyński, Czesław Kulesza i Andrzej Pilarz. Idzie też część kancelarii rewiru, m. in. kpt. Wolf i Gregorowicz oraz cała kancelaria IV pola z dziennikarzem-ekonomistą Tadeuszem Garczyńskim, a z III pola prawie wszyscy nasi koledzy, m. in. Zelent, Szcześniewski, Dębski, Stamper, Kaszubski, Malanowski i Wszelaki, a także wszyscy trzej polscy blokowi — jeden gorszy od drugiego: S..., Olczyk i Meller (dotychczas nie wzięty do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Jerzy 1966. 485 dni na Majdanku, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.