dyssypatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DYSSYPATYWNY UKŁAD, dyssypacyjny układ [łac. dissipatio 'rozproszenie’], układ mech., w którym podczas ruchu całkowita energia mech. nieustannie się zmniejsza (rozsiewa), przechodząc w inne postacie energii (np. energię cieplną); w rzeczywistości każdy układ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.