dyspanser

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prawdziwie jednak nieszczęśliwe były zdrowe, młode kobiety, które mogłyby rodzić, gdyby nie to, że Allach kazał im się urodzić i żyć w muzułmańskim świecie; bowiem islam to religia wyłącznie dla mężczyzn. W Sidi-Dżilali przychodził do dyspanseru starszy mężczyzna, na pewno dobrze po sześćdziesiątce, i przyprowadzał do leczenia dwie żony; dwie młode kobiety, śliczne czarnookie istoty, z których starsza miała lat osiemnaście, a młodsza szesnaście...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczygieł, Bogdan 1986. Reportaże afrykańskie. Wybór, Kraków : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.