dysgenetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) są w sposób swoisty przez surowice chorych na dur plamisty. Odmieniec obdarzony jest potężnym urzęsieniem, które umożliwia mu rozsnuwanie na płytce agarowej. Płytka taka wygląda wówczas jak szkło zasnute mgłą (mit Hauch), skąd nazwa postać ,,H“. Drogą zmian samoistnych lub też w warunkach dysgenetycznych odmieniec może utracić rzęski i wówczas rośnie na agarze w postaci oddzielnych kolonii bez mgiełki (ohne Hauch), skąd nazwa postać „O". Weil i Felix zauważyli, że antygeny znajdujące się w rzęskach są odrębne od antygenów somatycznych. Odróżniamy w ten sposób antygeny H i O, których podłoże biochemiczne jest również odrębne. Antygeny O składają się z...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.