dysfonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaburzenia głosu (tzw. dysfonie) zależą od wielu czynników, m.in. od stanu samego aparatu głosowego, kontroli mózgowo-rdzeniowej, sprawności psychomotorycznej, stanu układu nerwowego autonomicznego. Dysfonie mają charakter zmian wysokości, barwy i natężenia głosu, a także chrypek o różnym nasileniu. Ciężkie przypadki dysfonii mogą mieć postać bezgłosu i noszą wówczas nazwę afonii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Błachnio, Krystyna 1992. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.