dysfemizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 9 Kakofemizm (dysfemizm) [z greckiego kakoo - obelżywy, sprośny, plugawy; kakoo-eufoo złowróżbny, złowróżbne słowa] - przeciwieństwo eufemizmu. Kakofemizm jest stosowany wówczas, kiedy: 1) zjawiskom mile widzianym nadaje się nazwy pogardliwe. Powodem stosowania kakofemizmu jest, w takim wypadku, strach, że zbyt wielka szczęśliwość może sprowadzić zawiść [...]; 2) z pogardą traktuje się to, w co wierzą wyznawcy innych religii, w związku z czym takim zjawiskom nadaje się nazwy deprecjonujące.[...] Innąnazwą kakofemizmu jest dysfemizm definiowany jako trop wykorzystywany do nazywania jakiegoś zjawiska nazwą bardziej wulgarną, familiarną lub grubą.f..] Według Somiga kakofemizm jest zelżeniem kogoś lub czegoś, w związku z czym zastosowanie kakofemizmu pociąga za sobąpejoratywizację znaczenia. w: A. Dąbrowska, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1994, s. 60-61...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.