dyscyplinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niniejszego poradnika. Skoro poszczególne dyscypliny naukowe (kierunki, specjalności) występujące na wydziałach elektroniki mają swe własne cele „ideowe” i własną wiedzę dyscyplinową, to studia na tych wydziałach nie powinny być ograniczone do opanowywania wiedzy elektronicznej, nawet jeżeli wiedza ta będzie przekazywana pod kątem widzenia potrzeb określonej dyscypliny. Przeciwnie! Cel „ideowy” jest celem nadrzędnym i ma swój własny odpowiednik naukowy (teoretyczny, pojęciowy, poznawczy) w wiedzy dyscyplinowej, która powinna być przyswojona przez studiującego. Dotyczy to m.in. telekomunikacji. Toteż wiedzą dyscyplinową powinny być przesiąknięte całe studia, a wiedza elektroniczna powinna być jej podporządkowana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowicki, Witold 1978. O ścisłość pojęć i kulturę słowa w technice. Poradnik terminologiczno-językowy [...], Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.