dysautonomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciej o zespół d. w ramach alkoholizmu (-*■ ciąg pijaczy). Badania nad -*■ zespołem alkoholowym abstynencyjfiym, nad różnymi postaciami -» głodu alkoholowego, w szczególności nad mechanizmem -*• „utraty kontroli”, pozwoliły ujawnić, że dypsomanopodobny obraz alkoholizmu nie jest tak rzadki, że odzwierciedla on jedną z odmian przebiegu nałogu, stanowi fazę rozwojową pewnych postaci alkoholizmu z charakterystyczną dalszą ewolucją. Ta odmiana alkoholizmu dotyczy na ogół pijących ekscesywnie destylaty (spirytus i wódki). W naszych warunkach występuje dość często. (L.H.) dysautonomia rodzinna (choroba Rileya-Daya), uwarunkowane genetycznie zaburzenie układu wegetatywnego i prawdopodobnie metabolizmu katecholamin, występujące najczęściej u Żydów aszkenazyjskich. W obrazie klinicznym występują zaburzenia: łzawienia, potliwość, okresowe nadciśnienie tętnicze, napady padaczkowe. Częsty jest brak odruchów głębokich i nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.