dydaktyczno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chodni. 3 4 Metodologiczny punkt wyjścia jednak, choć pozornie ciasny, pozwala bardziej wyeksponować epistemologiczne podstawy takich czy innych rozwiązań. Mniej natomiast akcentuje ich dydaktyczno-praktyczne motywy. Ale też nie nauczanie teologii i jej popularyzację bierze się tu przede wszystkim pod uwagę lecz uprawianie teologii jako teorii, która ma stanowić fundament (a nie gotową treść) dla działalności duszpasterskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.