dwuetylen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lp. Substancja ZSRR3) USA4) Wielka Brytania5) norma1) zalecone2) 34 Chlor 0,001 (PN-5 5/Z-04037) 0,001 0,003 0,003 35 Chlorek etylu 0,25 — 2,6 5,3 36 Chlorek metylu 0,05 — 0,21 0,21 37 Chlorek metylenu 0,05 0,05 1,75 1,75 38 Chlorek siarki 0,005 — 0,006 0,0056 39 Chlorek tionylu 0,005 — — 0,025 40 Chlorek winylu 0,03 0,03 1,3 1,3 41 Chlorobenzen 0,05 0,05 0,35 0,35 42 Chlorobutadien 0,002 0,002 0,09 0,092 43 Chlorodwufenyle* *) 54% 0,0001 — 0,0005 — 42% — 0,001 0,001 0,001 44 Chlorofenol 0,001 — — — 45 Chloroform 0,05 — 0,24 — 46 Chloronitropropan 0,05 — 0,1 — 47 Chlorowane naftaleny (w przeliczeniu na pięciochloronaftalen) 0,001 0,005 0,005 — 48 Chlorowodór**) 0,007 0,01 0,007 0,015 49 Chromiany i dwuchromiany 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 50 Cyjanek winylu 0,005 — — 51 Cyjanki (w przeliczęniu na HCN) 0,0003 0,0003 0,005 0,005 52 Cyjanowodór 0,0003 0,0003 0,011 0,011 53 Cykloheksan 0,3 — 1,4 1,4 54 Cykloheksanol 0,02 — 0,2 0,41 55 Cykloheksanon 0,02 0,01 0,2 0,3 56 Cykloheksen 0,3 — 1,35 — 57 Cyklopropan 0,3 — 0,69 — 58 Cynku tlenek 0,005 0,005 0,015 0,01 59 Cyrkon 0,005 0,005 0,005 — 60 Czterochlorek węgla*),**) 0,02 0,02 0,16 0,32 61 Czterochloroetan 0,01 — 0,035 0,07 62 Czterochloroetylen 0,2 — 0,67 1,35 63 Czterohydronaftalen 0,1 0,1 — — 64 Czteroetylek ołowiu (w przeliczeniu na ołów) 0,000005 0,000005 — — 65 Czteronitroanilina 0,0001 — — — 66 Dekalina 0,1 0,1 — — 67 Dioksan (dwutlenek dwuetylenu) 0,01 0,01 0,36 0,73 68 Dwuanizydyna 0,00001 — — — 69 Dwubromoetan 0,1 — 0,19 — 70 Dwuchlorobenzen 0,02 0,02 0,3 0,15...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makarewicz, Bohdan 1964. Popularny poradnik BHP, Warszawa : Wyd. Związkowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.