dwudziestka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dopiero jednak konstytucya z r. 1590 określiła dokładniej, iż z 20 łanów ma iść jeden wybraniec. Stąd zwano te hufce także piechotą łanową. Wybraniec był wolny od wszelkich ciężarów, które inni z dwudziestki mieli za niego ponosić. Niechęć starostów i tenutaryuszy przeciw tym zarządzaniom zwichnęła tę dobrą instytucyę. Już w roku l649^postanowiono, że zamiast wybrańca ma stąrosta. wpłacać razem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.