durkheimizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) extérieures à l’individu et douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s’imposent à lui”, „sposób myślenia i odczuwania” zewnętrzny względem myślącego i odczuwającego podmiotu jest wyrażeniem beztreściowym, pozostającym w konflikcie z normami rzeczowego myślenia. Historia durkheimizmu i jego językoznawczych reperkusji jest jaskrawym przykładem tego, jak daleko mogą sięgać w swych konsekwencjach nieporozumienia płynące z operowania terminem naukowym o niejasnej treśoi („chose”, „fait social”). Pozwala to lepiej zrozumieć wagę obowiązku leksykografa, który polega na formułowaniu definicji wyrazów hasłowych w słowniku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1982. Język. Myślenie. Działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.