durkheimista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kolejne pokolenia. Spotykana często metafora „dziedziczenia” zdaje się wskazywać, iż w sferze kultury tradycja uchodzi za swego rodzaju odpowiednik biologicznej dziedziczności; podobnie metaforyczny charakter ma, wprowadzone przez durkheimistów, pojęcie „pamięć zbiorowa”, zbliżające się niekiedy do pojęcia tradycji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoskowska, Antonina (red.) 1991. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław : Wiedza o Kulturze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.