dualistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tana, rozumianego z dogmatyczną dosłownością. Wizja świata Flannery 0’Connor jest do głębi tragiczna, rozwija te pierwiastki myśli chrześcijańskiej, które krok tylko (niejednokrotnie stawiany) dzieli od „herezji” manichejskiej czy jansenistycznej (czy „egzystencjalistycznej” nawet). Stanley Edgar Hyman w swej niedawno opublikowanej monografii „Flannery 0’Connor” powiada, iż pisarka ta jest „najbardziej radykalną dualistką chrze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sadkowski, Wacław 1968. Drogi i rozdroża literatury Zachodu, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.