doszukiwać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niebieskim. ; Nie było już wątpliwości, że chodzi tu nie o gwiazdę stałą, ale o jakieś ciało bliższe, w którem Herschel upatrywał kometę, nie śmiał bowiem przypuszczać odkrycia nowej planety. Daremnie astronomowie doszukiwali się eliptycznej drogi rzekomej komety; po kilku miesiącach usiłowań doszli do przekonania, że mają do czynienia z planetą, wychodzącą poza granice drogi saturnowej, granice układu słonecznego, przyjęte od czasów starożytnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Flammarion, Kamil 1904. Światy nieznane, spolszcz. K. Sporzyński, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.