doszlachcać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (kupiec? szlachcic polski? arystokrata? marsjanin?) i Dąbrowski herbu Sokół. Tępiąc bezlitośnie „proletów” ośmieszając i rozpowszechniając o nich prawdziwe informacje — większą uw-agę zw-róci się w tej historii na Złoty Wiek XVI, że śwłeci szlachetnie szlachecką politurą i bardzo imponuje T. Burkowi, który się w ten sposób jak ów Klucznik Myśliwskiego, dzwoniąc sobie do ucha pańskim dzwoneczkiem, wyswerza i doszlachca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Poezja - Poezja (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.