doszkoleniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pow. Związek Cechów w Wałbrzychu zorganizował ostatnio kurs doszkoleniowy dla swych członków. Na kurs zgłosiło się 130 słuchaczy. Kierowniczką pedagogiczną kursu jest p. Kamińska, nadzór nad całością powierzono p. Kotowskiemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.