doszkolenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Zjazd uważa, iż praca wychowania fizycznego i sportowa winna .być prowadzona w ścisłej łączności z odpowiedniemi czynnikami i organizacjami społecznemi w kraju, do których zwraca sią o: a) właściwe zorganizowanie sprawy dostarczenia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych instruktorów-organizatorów; b) stworzenie odpowiednich kursów, umożliwiających wyszkolenie lub doszkolenie odpowiednich instruktorów, przysłanych na pewien okres do kraju; c) dostarczenie organizacjom, które prowadzą prace wychowania fizycznego i sportowego, pomocy moralnej i materjalnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.