doszczepiać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W roku 1955 wprowadzono w Polsce ustawowy obowiązek szczepień przeciwgruźliczych dla noworodków, dzieci i młodzieży do lat 18, jak również dla osób powyżej lat 18, zgłaszających się na studia wyższe, do zakładów szkolenia lub doskonalenia zawodowego oraz do pracy w zakładach przeciwgruźliczych. Rewakcynację (powtórne i dalsze doszczepianie) przeprowadza się w Polsce w 2, 4, 7, 12, 15 i 18 roku życia oraz u poborowych. W latach 1947—1958 przebadano w Polsce próbami tuberkulinowymi 20 899 789 dzieci i młodzieży i zaszczepiono metodą śródskórną 5 771 670. Niezależnie od tego zroku na rok wzrasta odsetek szczepionych noworodków, osiągając w roku 1958 przeciętnie 77,l°/o w stosunku do wszystkich żywourodzonych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.