dostatnioszeroki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dodziśdnia 52, 59 domokrążca 24, 26, 36 domorosły 71, 90, 101 doinotęska 52 dostatnioszeroki 37, 72 dosyćczyniciel 67 dotegodniowy 90 dotychczas 50, 54, 62, 107 dowielmożnić 46 drobnogłów 56, 95 drobnoustrój 97 drogocenny 40, 114 drogowskaz 22, 23, 26, 36, 78 drógmistrz 15 drugoklasista 25, 43 drugoklasistka 43 drzeworycik 44 drzeworyt 44 drzeworytnia 44 drzeworytnictwo 44 drzeworytniczka 44 drzeworytniczy 44 drzeworytnik 44 drzewostan 36, 37 drzewoznawstwo 99 dusigrosz 67, 68, 95, 96 duszpasterski 45 duszpasterz 45 dużojad 55 dużomówny 71 dużonogi 27 dwieście 20, 50, 60, 102 dwójdlonny 53 dwójduch 12, 83, 84 dwójgrodny 45 dwójgród 45, 53 dwrójlist 16 dwójnasób 56 dwójrurny 21 dwójuchy 21 dwójznaczny 21 dwójżeniec 16 dwuaktowy 20, 90 dwuchsetrublowy 20 dwucyfrowy 50 dwuczoły 29 dwu denny 35 dwudziestoczterogodzinny 105 dwudziestokątny 12 dwudziestomilionowy 74 dwudziestotysięczny 74 dwugłowy 70 dwukołowy 28, 29 dwukroćstotysięczny 12 dwukropek 66 dwulecie 20 dwuletni 111, 114 dwułokciowy 101 dwumasztowiec 46 dwu masztowy 46, 55 dwu morze 86 dwunastoletni 12, 20, 22 dwunastotysięczny 74 dwunożek 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36 dwunożny 12, 20 dwuokienny 35 dwu razowy 90 dwurogowiec 25 dwururnia 25 dwusetletni 50 dwusieczny 37, 55, 71 dwustopniowy 64 dwustronnokuty 104, 105 dwi stronny 13, 16 dwustuzłotowy 50, 105 dwuszóstny 32, 102 dwutysięczny 102 dwuwierszowy 46 dwuwierszówka 46 dwuznacznik 46 dwuznaczny 46 dybikufel 52 dybiwieczorek 67 dymnoszary 72, 88 dymochłon 36, 98 działolej 34 działolejnik 24 dzieciobójca 38, 99...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.