dostatkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) carrus). Kara znana była dawniej i w Polsce. Linde cytuje z Jakubowskiego Nauki artylerii (w. XV111): kara „para kól na jednej osi albo też i wóz dostatkowy czy to drabiniasty, czy wasągowy, ale tylko na dwóch kołach“, i z Wierszy Grochowskiego (1608): „Z głębokiego morza w czerwonej karze wyjechała zorza“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.