dostarczycielka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gospodarczym“ Nr. 6/7 z września b. r. Pisząc o „Gospodarczych problemach Odry“ zaznacza autor na wstępie, że dopiero dzięki wysiłkom techniki jest Odra dzisiaj czynnikiem regulującym w gospodarce rolnej i leśnej, dostarczycielką ener-\ gii dla przemysłu i nowocześnie wyposażonym szlakiem komunikacyjnym; autor zaznacza da*lej, że Odra w ciągu jednego stulecia przekształcona została w technicznie opanowaną arterię wodftą, burzliwy żywioł ;wszedł w służbę człowieka; kończąc swój artykuł zwraca inż. Dziewoński uyagę'...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.