dostarczyciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zatem czwarta część zbioru p. Kurka są to wyrazy z egzystencyą półwiekową; zaś około 200 nie było w moim zbiorze, co atoli nie wiedzie do wniosku, iż nie istniały w czasie, gdy mój zbiór formowałem. Przypuścić można to tylko, że ani ja, ani owi życzliwi dostarczyciele, tych wyrazów zebrać nie potrafili, co tem się tłómaczy, iż złoczyńcy starannie ukrywają się ze swoim szwargotem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Estreicher, Karol (zest.) 1903. Szwargot więzienny, Kraków : Nakł. Księgarni D. E. Friedleina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.