dostarczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) budowli, torujących drogę nowemu stylowi poezyi. Śmielsza przyszłość wystrzelić może gmachem, który je w cieniu pozostawi: nam pozostanie zasługa, żeśmy chwile natchnień naszych spożytkować chcieli nie w daremuem naśladownictwie mistrzów naszych liry i epopei, ale w walce o nową formę ideału, w usiłowaniach około dostarczenia scenie naszej sztuk oryginalnych, z dziejowych wziętej przeszłości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szujski, Józef 1887. Dzieła. Wydanie zbiorowe. Ser. 1. T. 4. Dramata. T. 3, Kraków : Druk. „Czasu”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.