dospiać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ryś złodzi łapikura zchwycił. Jenom jednego miał gągora kłustego, y tego mi do picywa sprzątnął; ieszce zamiast ucynności na skargę moią naprzeciw jego wiercipiętom kazał mię rzyską nacubić; dałem JMci pozwę do Słonimskiego zamku, alesci ja bidny slachcic nie tylko zem [nic] nie skurał na wykrenty JMcine (co iezali rozumiecie, ze nie wykrentny, a wzdyć to prosę go widzić w tańcu, iak cygu [!] się uwija), iescem nie dospiał w iedną dziurkę tabaku należycie nasypać, iuzci uwinąwsy się niby wicher iaki na mnię [!] publikatę i kon...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.