dosłyszalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LIRYKA I POEMAi 67 knienie. Dla przykładu można w ostatnim tomie porównać w Nocy majowej rozwijającą się poza ramy utworu wymowę westchnienia nad pogrzebanymi pod ruinami Warszawy i w Tączy na burzy, mimo tylu piękności wiersza, urywany, połowicznie tylko przemawiający temat dosłyszalności „oddechu walczących w Modenie“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.