dosługiwać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nista staje na czele To w. Liter. Friends of Poland. W tym charakterze roztacza najczulszą opiekę nad emigrantami i informuje prasę angielską o niedolach polskich. Drugi, Jerzy Ręczynski, człowiek z r. 1831, który pamiętnej Nocy Listopadowej stoi na warcie przy Belwederze, jako emigrant dosługuje się najwyższych rang wojskowych w wojnie krymskiej, poczem osiada w Irlandji jako profesor fortyfikacji w szkole wojskowej w Foyley College (Londonderry) i tu wydaje cały szereg książek pod sympatycznym pseudonimem „Lord Jerzy z Ludwinowa“. Obok prac z dziedziny archeologji i militarystyki drukuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.